CORDES

 ¿COM PUC SABER EN QUIN ANY ES VA FABRICAR LA CORDA?

EN L'ETIQUETA *TERMOADESIVA S'INDICA L'ANY DE FABRICACIÓ, CONSULTAR EL MANUAL D'USUARI. EN CAS QUE ELS CAPS HAGIN ESTAT TALLATS O EL DESGAST NO PERMETI IDENTIFICAR CORRECTAMENT L'ANY, A L'INTERIOR DE LA CORDA ES TROBA UN FIL DE COLOR IDENTIFICATIU, CADA COLOR TÉ UN ANY DE PRODUCCIÓ ASSIGNAT I ES POT CONSULTAR AMB AQUESTA TAULA.

Manual de Usuario


S'OFEREIX ALGUN TIPUS DE GARANTIA EN CAS QUE LA CORDA PRESENT ALGUN DEFECTE?

Sí, com a empresa, oferim un sistema de garantia i/o revisió tècnica. La garantia dels nostres productes és de 3 anys contra defectes de fabricació.


COM CUIDAR I AUGMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LA MEVA CORDA?

SEGUIR ELS CONSELLS DEL MANUAL D'USUARI


QUÈ % POT ENCONGIR LA CORDA DESPRÉS D'ESTAR EXPOSADA EN L'AIGUA?

EN LES CORDES DINÀMIQUES NO EXISTEIX UN ASSAIG NORMATIU PER A MESURAR L'ENCONGIMENT PER AIGUA. EN LES ENTENIMENTADES SEMI ESTÀTIQUES L'ENCONGIMENT ESTÀ INDICAT EN LA FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE. L'ENCONGIMENT, SEGONS ASSAIG DE LA NORMATIVA VIGENT (EN1891) NO POT SUPERAR EL 5%.


UNA CORDA MULLADA QUIN PUNT AFECTA AL SEU RENDIMENT, SEGURETAT O RESISTÈNCIA?

HI HA ESTUDIS QUE DEMOSTREN ELS EFECTES NEGATIUS DE L'AIGUA SOBRE LES PROPIETATS DE LA CORDA, AQUESTS VALORS OSCIL·LEN ENTRE UN 30-50%. ÉS IMPORTANT EVITAR L'ÚS DE CORDES MULLADES O EN AMBIENTS D'EXTREMA HUMITAT.


POT SEPARAR-SE LA CAMISA DE L'ÀNIMA DE LA CORDA A CAUSA D'UN ÚS CONTINU?

LA CAMISA I L'ÀNIMA DE TOTES LES CORDES (EXCEPTUANT LES QUE DISPOSEN DE TECNOLOGIES D'UNIÓ) NO ESTAN UNIDES, NO OBSTANT AIXÒ, EN CONDICIONS ESPECÍFIQUES, L'ÚS INTENSIU DE LES CORDES POT PROVOCAR EL LLISCAMENT DE LA FUNDA RESPECTE L'ÀNIMA.


QUINA ÉS LA FORMA CORRECTA D'EMMAGATZEMAR LA MEVA CORDA D'ESCALADA QUAN NO L'ESTIC USANT?

GUARDI LA CORDA EN UN LLOC FRESC I SECO.


PUC NETEJAR LA MEVA CORDA?

EN CAS DE NECESSITAT DE NETEJA, UTILITZAR RASPALLS SUAUS I AIGUA TÈBIA. NO UTILITZAR PRODUCTES QUÍMICS. ASSECAR EN UN LLOC OMBRÍVOL, FRESC I SEC


QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE CORDA SIMPLE, DOBLE O BESSONA?

SEGÚN LA NORMATIVA SE DEFINEN ASÍ:

  • CUERDA DINÀMICA: corda que, quan s'utilitza com a component de la cadena de seguretat, és capaç de frenar la caiguda lliure d'una persona que practiqui l'alpinisme o l'escalada, amb una força màxima de xoc limitada.
  • CUERDA SENCILLA: corda dinàmica que pot utilitzar-se per si sola com a part de la cadena de seguretat per frenar la caiguda d'una persona.
  • CUERDA DOBLE: corda dinàmica que, quan s'utilitza de forma doble com a part de la cadena de seguretat, és capaç de frenar la caiguda del primer de la corda.
  • CUERDA GEMELA: corda dinàmica que, quan s'utilitza de forma doble i en paral·lel, com a part de la cadena de seguretat, és capaç de frenar la caiguda d'una persona.

QUANTS ANYS DURA UNA CORDA?

LES CORDES TENEN UNA VIDA ÚTIL DE 10 ANYS A PARTIR DE LA DATA DE FABRICACIÓ ESPECIFICADA EN LES ETIQUETES DELS CAPS DE LA CORDA. CONSULTA EL MANUAL D'USUARI PER A CONSELLS DE VIDA ÚTIL, INSPECCIÓ I MANTENIMENT.


QUÈ HAIG DE FER PERQUÈ LA MEVA CORDA DURI MÉS ANYS?

EVITAR LA HUMITAT, LA CALOR, POLS, FANG, GEL I/O CONDICIONS EXTREMES, JA QUE PODEN AFECTAR NEGATIVAMENT EL RENDIMENT DE LA CORDA. EL CONTACTE AMB PRODUCTES QUÍMICS, EXCÉS DE RADIACIÓ ULTRAVIOLADA, OBJECTES TALLANTS (PER PETITS QUE SIGUIN), IMPACTES I FACTORS ADDICIONALS SENSE ESPECIFICAR, POT AFECTAR EL RENDIMENT DE LA CORDA.


QUINS SÍMPTOMES FAN QUE LA MEVA CORDA HAGI DE SER DESCARTADA?

EN CAS DE SOFRIR UNA CAIGUDA IMPORTANT O PRESENTI DANYS DETALLATS EN LES IL·LUSTRACIONS DEL MANUAL D'USUARI. SI SOSPITA D'ALGUN MAL, RETIRI-LA IGUALMENT.


QUÈ ÉS EL FACTOR DE CAIGUDA I COM AFECTA A LES CORDES D'ESCALADA?

EL FACTOR DE CAIGUDA ÉS LA RELACIÓ ENTRE LA DISTÀNCIA DE LA CAIGUDA I LA LONGITUD DE CORDA DISPONIBLE. UN FACTOR DE CAIGUDA MÉS ALT GENERA UNA MAJOR CÀRREGA D'IMPACTE EN LA CORDA, LA QUAL COSA LA SOTMET A UN DESGAST MAJOR. ÉS IMPORTANT REVISAR L'ESTAT DE LA CORDA DESPRÉS DE CADA ÚS O D'UNA CAIGUDA IMPORTANT. CONSULTA MANUAL D'USUARI PER A CONSELLS DE VIDA ÚTIL, INSPECCIÓ I MANTENIMENT


PUC UTILITZAR LA MEVA CORDA D'ESCALADA EN DIFERENTS TIPUS DE TERRENY, COM ROCA, GEL O NEU?

EN TERRENYS HUMITS, GEL O NEU HA D'UTILITZAR-SE ENTENIMENTADES QUE NO ABSORBEIXIN AIGUA (FD).


QUÈ FER SI LA MEVA CORDA D'ESCALADA ENTRA EN CONTACTE AMB AIGUA SALADA O LÍQUIDS CORROSIUS?

EL CONTACTE AMB PRODUCTES QUÍMICS, EXCÉS DE RADIACIÓ ULTRAVIOLADA, OBJECTES TALLANTS (PER PETITS QUE SIGUIN), IMPACTES I FACTORS ADDICIONALS SENSE ESPECIFICAR, POT AFECTAR EL RENDIMENT DE LA CORDA. SI TÉ ALGUN DUBTE, CONTACTI AMB FIXE CLIMBING.


DIFERÈNCIES ENTRE CORDA DINÀMICA I SEMIESTÁTICA?

LA PRINCIPAL DIFERÈNCIA ENTRE UNA CORDA DINÀMICA I UNA SEMIESTÁTICA RADICA EN LA SEVA CAPACITAT D'ABSORCIÓ D'ENERGIA DURANT UNA CAIGUDA.

UNA CORDA DINÀMICA ESTÀ DISSENYADA PER A ABSORBIR IMPACTES I BRINDAR UNA MAJOR ELASTICITAT EN CAS D'UNA CAIGUDA SOBTADA. AQUESTES CORDES SÓN MÉS ELÀSTIQUES I FLEXIBLES, LA QUAL COSA AJUDA A REDUIR LA FORÇA D'IMPACTE SOBRE L'ESCALADOR I ELS PUNTS D'ANCORATGE. SÓN IDEALS PER A ESCALADA ESPORTIVA I SITUACIONS EN LES QUALS S'ESPEREN CAIGUDES FREQÜENTS.

D'ALTRA BANDA, UNA CORDA SEMIESTÁTICA TÉ UNA ELASTICITAT MÍNIMA I ESTÀ DISSENYADA PER A SUPORTAR CÀRREGUES ESTÀTIQUES. SÓN ENTENIMENTADES MÉS RÍGIDES I NO S'ESTIREN SIGNIFICATIVAMENT BAIX TENSIÓ. AQUESTES CORDES S'UTILITZEN EN ACTIVITATS ON NO S'ESPEREN CAIGUDES, COM A ESCALADA EN GLACERA, TREBALLS A ALTURA, RESCATS I ESPELEOLOGIA.

ÉS IMPORTANT SELECCIONAR LA CORDA ADEQUADA SEGONS L'ACTIVITAT QUE VAGIS A REALITZAR. HABITUALMENT HA DE VERIFICAR LES NORMATIVES I RECOMANACIONS D'ÚS PER A GARANTIR LA SEGURETAT EN LES TEVES AVENTURES VERTICALS.


QUIN DIÀMETRE DE CORDA HAIG DE TRIAR?

CONSULTA EL MAPA DE CORDES PER A TRIAR LA CORDA I EL SEU DIÀMETRE EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT QUE DESITGES PRACTICAR.


COM ES CLASSIFIQUEN LES CORDES D'ESCALADA EN TERMES DE RESISTÈNCIA?

LES CORDES ES CLASSIFIQUEN SEGONS LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DE XOC. POTS TROBAR CORDES INDIVIDUALS, BESSONES I DOBLES.


QUINA ÉS LA FORÇA DE XOC MÀXIMA PERMESA PER A UNA CORDA D'ESCALADA CERTIFICADA PER LA UIAA?

LA FORÇA DE XOC MÀXIMA PERMESA PER A UNA CORDA CERTIFICADA PER LA UIAA ÉS DE 12 KN.


QUINA ÉS LA NORMA DE CERTIFICACIÓ UTILITZADA PER A LES CORDES D'ESCALADA A EUROPA?

LES CORDES D'ESCALADA A EUROPA HAN DE COMPLIR AMB LA NORMA EN 892, QUE ESTABLEIX ELS REQUISITS DE SEGURETAT I RESISTÈNCIA.


QUÈ SIGNIFICA EL TERME "FORÇA DE XOC DINÀMICA" EN RELACIÓ AMB LES CORDES D'ESCALADA?

LA FORÇA DE XOC DINÀMICA ÉS LA CÀRREGA MÀXIMA EXPERIMENTADA PER UNA CORDA D'ESCALADA DURANT UNA CAIGUDA SIMULADA SEGONS LA NORMATIVA EN892. ES MESURA EN KILONEWTONS (KN).


ÉS NECESSARI UTILITZAR UN DISPOSITIU DE FRENAT ESPECÍFIC AMB UNS CERTS TIPUS DE CORDES D'ESCALADA?

UTILITZAR DISPOSITIUS HOMOLOGATS EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT I COMPROVAR LA COMPATIBILITAT DEL DIÀMETRE DE LA CORDA AMB AQUESTS.


EXISTEIX ALGUNA RECOMANACIÓ PER A LA INSPECCIÓ REGULAR DE LA MEVA CORDA D'ESCALADA A la recerca de POSSIBLES DANYS O DESGAST?

CONSULTA EL MANUAL D'USUARI PER A CONSELLS DE VIDA ÚTIL, INSPECCIÓ I MANTENIMENT.


DE QUINES TECNOLOGIES I ACABATS DISPOSEN LES CORDES FIXE CLIMBING?

QUÈ ÉS L'ELONGACIÓ DINÀMICA I ESTÀTICA D'UNA CORDA D'ESCALADA I PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

L'ELONGACIÓ DINÀMICA ES REFEREIX A LA QUANTITAT D'ESTIRAMENT QUE EXPERIMENTA UNA CORDA QUAN SE LI APLICA UNA CÀRREGA SOBTADA, COM UNA CAIGUDA. D'ALTRA BANDA, L'ELONGACIÓ ESTÀTICA ES REFEREIX A L'ESTIRAMENT DE LA CORDA QUAN SE LI APLICA UNA CÀRREGA CONSTANT, COM EL PES DE L'ESCALADOR. TOTES DUES MESURES SÓN IMPORTANTS PERQUÈ PODEN AFECTAR LA QUANTITAT DE FORÇA D'IMPACTE QUE ES TRANSMET A L'ESCALADOR DURANT UNA CAIGUDA, AIXÍ COM LA QUANTITAT DE CORDA QUE S'ALLARGA EN UNA SITUACIÓ DE TENSIÓ CONSTANT.


QUÈ SIGNIFICA EL NOMBRE DE CAIGUDES EN UNA CORDA D'ESCALADA?

EL NOMBRE DE CAIGUDES ES REFEREIX A LA QUANTITAT DE CAIGUDES QUE HA SUPORTAT LA CORDA EN EL TEST DE CERTIFICACIÓ. EL TEST NO ÉS REPRESENTATIU DE LA REALITAT.


QUÈ ÉS EL PES D'UNA CORDA I PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

EL PES ES DONA EN GRAMS PER METRE DE CORDA D'ACORD AMB L'ASSAIG NORMATIU. EL PES ÉS IMPORTANT A TENIR EN COMPTE DEPENENT DEL TIPUS D'ACTIVITAT QUE VULGUEM DESENVOLUPAR, ÉS DIRECTAMENT PROPORCIONAL AL DIÀMETRE DE LA CORDA.


QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX LA FORÇA D'IMPACTE EN UNA CORDA?

ÉS LA FORÇA QUE REGISTRA EL PUNT D'ANCORATGE DE LA PRIMERA CAIGUDA DEL TEST NORMATIU, ÉS UNA MESURA QUE ENS INDICA LA CAPACITAT DE LA CORDA PER A ABSORBIR L'ENERGIA DE LA CAIGUDA DE L'ESCALADOR, ÉS PROPORCIONAL A L'ELONGACIÓ DINÀMICA DE LA CORDA.


QUÈ ÉS EL LLISCAMENT (SLIPPAGE) EN UNA CORDA D'ESCALADA I COM AFECTA EL SEU RENDIMENT I SEGURETAT?

EL LLISCAMENT ES REFEREIX AL LLISCAMENT DE LA COBERTA EXTERIOR D'UNA CORDA EN RELACIÓ AMB EL NUCLI INTERN QUAN SE LI APLICA TENSIÓ. UN LLISCAMENT EXCESSIU POT COMPROMETRE LA SEGURETAT I EL RENDIMENT DE LA CORDA, JA QUE POT AFECTAR EL MANEIG, EL CONTROL I LA CAPACITAT DE BLOQUEIG DELS DISPOSITIUS DE FRENAT. A MÉS, EL LLISCAMENT POT PROVOCAR UN DESGAST PREMATUR DE LA COBERTA I REDUIR LA VIDA ÚTIL DE LA CORDA. ÉS ESSENCIAL TRIAR UNA CORDA AMB UN LLISCAMENT MÍNIM PER A GARANTIR UN RENDIMENT ÒPTIM I UNA MAJOR SEGURETAT DURANT L'ESCALADA.


QUÈ ÉS EL LLISCAMENT (SLIPPAGE) EN UNA CORDA D'ESCALADA I COM AFECTA EL SEU RENDIMENT I SEGURETAT?

EL LLISCAMENT ES REFEREIX AL LLISCAMENT DE LA COBERTA EXTERIOR D'UNA CORDA EN RELACIÓ AMB EL NUCLI INTERN QUAN SE LI APLICA TENSIÓ. UN LLISCAMENT EXCESSIU POT COMPROMETRE LA SEGURETAT I EL RENDIMENT DE LA CORDA, JA QUE POT AFECTAR EL MANEIG, EL CONTROL I LA CAPACITAT DE BLOQUEIG DELS DISPOSITIUS DE FRENAT. A MÉS, EL LLISCAMENT POT PROVOCAR UN DESGAST PREMATUR DE LA COBERTA I REDUIR LA VIDA ÚTIL DE LA CORDA. ÉS ESSENCIAL TRIAR UNA CORDA AMB UN LLISCAMENT MÍNIM PER A GARANTIR UN RENDIMENT ÒPTIM I UNA MAJOR SEGURETAT DURANT L'ESCALADA.


¿QUÉ ES LA CUBIERTA (SHEATH) DE UNA CUERDA Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

LA CUBIERTA DE UNA CUERDA DE ESCALADA ES LA CAPA EXTERIOR QUE BRINDA PROTECCIÓN Y RESISTENCIA AL DESGASTE. LA CUBIERTA PROTEGE EL NÚCLEO INTERNO DE LA CUERDA CONTRA POSIBLES DAÑOS, COMO ABRASIONES, CORTES Y ROZADURAS CONTRA ROCAS AFILADAS. ADEMÁS, UNA CUBIERTA DURADERA Y RESISTENTE CONTRIBUYE A LA LONGEVIDAD DE LA CUERDA, YA QUE PUEDE SOPORTAR MEJOR EL USO INTENSIVO Y LAS CONDICIONES ADVERSAS. LA CALIDAD DE LA CUBIERTA TAMBIÉN PUEDE INFLUIR EN EL MANEJO DE LA CUERDA, SU SUAVIDAD AL DESLIZARSE A TRAVÉS DE ANCLAJES Y DISPOSITIVOS DE FRENADO, Y SU RESISTENCIA A LA SUCIEDAD Y A LA ABSORCIÓN DE AGUA. ES IMPORTANTE ELEGIR UNA CUERDA CON UNA CUBIERTA DE ALTA CALIDAD PARA GARANTIZAR SU RESISTENCIA, SEGURIDAD Y DURABILIDAD DURANTE LA ESCALADA.