PERFECT DESCENT

QUÈ ÉS L’AUTOASSEGURADOR DE PERFECT DESCENT?

El sistema Perfect Descent és un autoassegurador que es fa servir en l’escalada recreativa, tant en gimnasos interiors com en murs portàtils o cursos d’escalada. S’instal·la en el lloc on normalment se situa el rapelador i permet a l’escalador tenir les mans lliures. Quan l’escalador es deixa anar del mur, el sistema el porta de manera automàtica i amb una velocitat constant fins a terra, la qual cosa permet eliminar l’assegurador. La línia es retrau automàticament a la unitat per permetre descensos repetits. És important tenir en compte que el sistema Perfect Descent no està dissenyat per a l’escalada de primer. A més, els models de velocitat del sistema es poden fer servir per a l’escalada de velocitat, i el model de velocitat de 16,1 m (53 peus) es pot emprar en esdeveniments del rècord mundial en combinació amb un mur homologat d’escalada IFSC.


QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE EL DIRECT DRIVE I L’SPEED DRIVE?

La principal diferència entre els sistemes Speed Drive i Direct Drive és que els primers tenen una velocitat més alta de retracció de la cinta, cosa que permet escalar a grans velocitats, amb la seguretat que l’autoassegurador sempre serà a l’altura de l’escalador.


COM FUNCIONA L’AUTOASSEGURADOR DE PERFECT DESCENT?

L’autoassegurador de Perfect Descent és un dispositiu d’assegurament automàtic que utilitza una cinta i un mecanisme de frenada intern per assegurar l’escalador durant l’ascens i el descens. El dispositiu es pot utilitzar en qualsevol lloc on es necessiti un cable de vida fiable i segur per escalar, i es fixa a una estructura sòlida. Abans de començar a escalar, l’escalador s’assegura al cable de vida. Si l’escalador cau o perd el control, l’autoassegurador l’aturarà de manera suau i segura.


PUC FER SERVIR L’AUTOASSEGURADOR DE PERFECT DESCENT PER ESCALAR A L’AIRE LLIURE?

Sí, l’autoassegurador de Perfect Descent es pot utilitzar per escalar a l’aire lliure sempre que s’instal·li d’acord amb les instruccions del fabricant.


COM ES PODEN INTEGRAR ELS DISPOSITIUS DE PERFECT DESCENT EN UN GIMNÀS D’ESCALADA O UNA CASA?

Els dispositius de Perfect Descent es poden instal·lar en parets o estructures sòlides, ja sigui en un gimnàs d’escalada o a casa, i es poden utilitzar juntament amb altres equips d’escalada.


QUÈ FA QUE EL PERFECT DESCENT SIGUI DIFERENT D’ALTRES DISPOSITIUS D’ASSEGURAMENT?

El sistema Perfect Descent fa servir una tecnologia patentada de control de velocitat que permet a l’usuari ajustar la velocitat de descens, de manera que garanteix una experiència d’escalada i descens més segura i personalitzada. A més, el sistema és fàcil d’instal·lar i d'utilitzar, i això el fa ideal per a escaladors amb qualsevol nivell d’experiència.


QUANTS USUARIS PODEN FER SERVIR ELS DISPOSITIUS DE PERFECT DESCENT DE MANERA SIMULTÀNIA?

La capacitat d’usuaris simultanis depèn del model específic del dispositiu de Perfect Descent, però generalment és d’entre 1 i 3 escaladors per dispositiu.


QUIN MATERIAL S'UTILITZA EN LA FABRICACIÓ DELS DISPOSITIUS DE PERFECT DESCENT?

En la fabricació dels nostres dispositius utilitzem materials d’alta qualitat i resistència, com ara alumini de grau aeronàutic i acer inoxidable, per garantir-ne la durabilitat i la seguretat.


Què passa si l’escalador cau mentre utilitza el Perfect Descent?

En cas que l’escalador caigui mentre fa servir el Perfect Descent, el dispositiu s’aturarà automàticament i l’aturarà de manera segura. A més, el sistema inclou un mecanisme d’alliberament d’emergència per a situacions en què calgui alliberar l’escalador ràpidament.


COM FUNCIONA LA TECNOLOGIA DE CONTROL DE VELOCITAT DEL PERFECT DESCENT?

La tecnologia de control de velocitat del Perfect Descent es basa en un sistema hidràulic que regula la velocitat de descens mitjançant vàlvules de flux variable i un pistó de control. Això garanteix una velocitat de descens constant i segura, independentment del pes de l’escalador.


QUIN TIPUS DE FRE UTILITZA EL PERFECT DESCENT?

El Perfect Descent utilitza un fre mecànic que s’activa automàticament en cas que l’escalador perdi el control o caigui. El fre és suau i gradual, cosa que proporciona una aturada segura i sense sacsejos.


QUIN PES MÀXIM POT SUPORTAR L’AUTOASSEGURADOR DE PERFECT DESCENT?

L’autoassegurador de Perfect Descent té una capacitat de càrrega màxima de 140 kg (310 lb) i un pes mínim d’11,5 kg (25 lb), de manera que és adequat per a la majoria dels escaladors.


A QUIN TIPUS DE PROVES DE SEGURETAT SE SOTMET EL PERFECT DESCENT?

El Perfect Descent se sotmet a rigoroses proves de seguretat per garantir que compleix amb els estàndards de seguretat de la indústria. Es fan proves de càrrega i caiguda, així com proves de resistència a la corrosió i al desgast. Una de les proves de caiguda implica l’ús del pes màxim permès de 310 lb (140 kg) des d’una altura superior als 6 m, per garantir que es compleixen els temps mínims i màxims durant el recorregut de la caiguda.


COM S’AJUSTA LA VELOCITAT DE DESCENS EN ELS AUTOASSEGURADORS DE PERFECT DESCENT?

La velocitat de descens s’ajusta automàticament, en funció del pes i la tracció de la corda, per mantenir una velocitat de descens segura i controlada.


COM S’INSTAL·LA I S'UTILITZA L’AUTOASSEGURADOR DE PERFECT DESCENT?

L’autoassegurador de Perfect Descent és adequat per instal·lar-se en parets o estructures sòlides, i s’ha d’utilitzar juntament amb un arnès i mosquetons de seguretat. El procés d’assegurament de l’escalador és similar al d’una corda d’escalada tradicional, en què l’arnès de l’escalador es connecta al cable de vida de l’Auto Belay mitjançant mosquetons de seguretat. Això permet que l’autoassegurador funcioni com un dispositiu d’assegurament automàtic que proporciona un sistema de seguretat addicional per a l’escalador durant l'ascens i el descens en l’escalada.


COM HE DE TRIAR LA LONGITUD DE L’AUTOASSEGURADOR?

L’autoassegurador de Perfect Descent es pot adaptar a les nombroses necessitats dels usuaris i a les diverses longituds de paret o estructures sòlides on s’instal·larà, per tal de garantir que la longitud del cable de vida sigui suficient en tots els casos.


EN QUIN PUNT D’ANCORATGE HE DE PENJAR L’AUTOASSEGURADOR?

PUNTS D’ANCORATGE I ORIENTACIÓ

  • Només es podrà instal·lar el rapelador automàtic Perfect Descent si es fan servir els punts de muntatge de la part superior del dispositiu. S’haurà d’instal·lar el dispositiu de manera vertical fent servir un dels dos mètodes indicats a la il·lustració següent. Es pot instal·lar amb un punt de muntatge simple o doble. o
  • Per al muntatge en un sol punt, es connecta un únic connector al punt d’ancoratge central, amb un ancoratge secundari descarregat, tal com s’indica a continuació. Es recomana fer servir un ancoratge de reserva.
  • Per al muntatge en dos punts, els connectors es fixen als punts d’ancoratge exteriors, un a cada banda, tal com s’indica a continuació. El muntatge en dos punts pot provocar un desgast accelerat de la corda i el broquet.


MUNTATGE EN UN SOL PUNT (preferible)
MUNTATGE EN DOS PUNTS

Punto anclaje Perfect Descent


PUC INSTAL·LAR L’AUTOASSEGURADOR A L’EXTERIOR?

El mecanisme de fre de tots els models 230 Perfect Descent està dissenyat per a l’ús en entorns a l’aire lliure i està segellat per protegir-lo de la humitat. Això no obstant, si es permet que la humitat entri en contacte amb altres components, es podria reduir la vida útil del sistema d’escalada Perfect Descent. El sistema d’escalada Perfect Descent disposa d’una obertura al broquet per on pot entrar aigua al mecanisme intern. Si el sistema d’escalada Perfect Descent s’instal·la correctament amb el broquet mirant cap avall, la humitat s’evacuarà principalment per la carcassa de protecció o es drenarà a través de l’obertura del broquet. Per tant, és crucial que el sistema d’escalada Perfect Descent s’instal·li en posició vertical per garantir-ne el correcte funcionament i la durabilitat.


EN PUC TENIR UN A CASA?

Per descomptat, sempre que se segueixin totes les instruccions del fabricant i es prenguin totes les precaucions necessàries per garantir-ne la seguretat.


TOTHOM POT FER SERVIR UN PERFECT DESCENT?

En general, tant nens com adults poden fer servir amb seguretat l’autoassegurador de Perfect Descent. Això no obstant, és important tenir en compte que l’ús d’autoasseguradors requereix habilitats i coneixements específics en escalada i alpinisme. Per tant, es recomana tenir experiència prèvia en escalada i alpinisme, així com estar familiaritzat amb les tècniques i mesures de seguretat adequades abans d’utilitzar un autoassegurador de Perfect Descent. A més, és crucial tenir en compte les limitacions de càrrega de l’autoassegurador, ja que la seva capacitat de càrrega màxima és de 140 kg i la mínima, d’11,5 kg. Això vol dir que l’autoassegurador no és adequat per a persones que pesen més de 140 kg o menys d’11,5 kg.


QUÈ HE DE FER SI, EN DESCENDIR, L’AUTOASSEGURADOR FA SOROLL?

Si l’autoassegurador fa soroll en descendir, és important prendre mesures per solucionar el problema abans de tornar-lo a utilitzar. Comprova l’estat del cable i lubrica’l correctament. Si el problema persisteix, cal fer un enregistrament amb so i enviar-lo al servei tècnic perquè avaluï l’estat de l’autoassegurador.


ÉS OBLIGATORI QUE HI HAGI PERSONAL CAPACITAT PER A L’ÚS CORRECTE DEL DISPOSITIU O ES POT INSTAL·LAR EN UN ROCÒDROM MUNICIPAL D’ÚS LLIURE?

Es recomana encaridament que només les persones amb experiència i coneixements en escalada i alpinisme utilitzin un autoassegurador de la marca Perfect Descent, tant si és en un rocòdrom municipal d’ús lliure com en qualsevol altre lloc. Tot i que no hi hagi una obligatorietat explícita de presència de personal capacitat per utilitzar-lo, cal destacar que l’ús d'aquest dispositiu requereix habilitats i coneixements específics en escalada i alpinisme. Per tant, participar en cursos i capacitacions específics del fabricant pot millorar encara més la seguretat i l’eficàcia de l’ús del dispositiu.


COM PUC SABER QUAN CAL FER EL SERVEI DE MANTENIMENT? AMB QUINA FREQÜÈNCIA?

Cada autoassegurador té una etiqueta visible en un dels costats, on s’indica la data de fabricació i la data programada per a la seva pròxima revisió anual. A continuació, es mostra una imatge d’exemple de l’etiqueta:

Servicio mantenimiento


QUÈ POT PASSAR SI NO FAIG EL SERVEI DE MANTENIMENT?

No fer el servei de manteniment de l’autoassegurador de Perfect Descent pot comportar un major risc de fallada, pèrdua de seguretat, reducció de la vida útil, mal funcionament del mecanisme de frenada i pèrdua de la garantia de l’equip. És important seguir les recomanacions del fabricant i fer un manteniment adequat per garantir l’ús segur l’autoassegurador i prolongar-ne la vida útil.


QUINS PASSOS HE DE SEGUIR PER FER EL SERVEI DE MANTENIMENT?

QUÈ ES FARÀ AL MEU DISPOSITIU PERFECT DESCENT DURANT EL SERVEI DE MANTENIMENT?

Durant el servei de manteniment del dispositiu Perfect Descent, es faran les accions següents:

  • Avaluació visual: es farà una avaluació visual exhaustiva de l’autoassegurador per detectar qualsevol signe de desgast, danys o problemes aparents.
  • Obertura del dispositiu: el dispositiu s’obrirà per permetre l’accés a tots els components interns.
  • Desmuntatge de tots els components de l’autoassegurador: tots els components de l’autoassegurador, com ara les politges, el mecanisme de frenada i el sistema de bloqueig, entre d’altres, es desmuntaran amb cura.
  • Verificació de tots els components: cada component s’inspeccionarà minuciosament per determinar-ne l'estat de funcionament i confirmar que compleix les especificacions tècniques necessàries.
  • Substitució de components deteriorats: en cas de trobar algun component que estigui deteriorat o no compleixi amb les especificacions tècniques, se substituirà per un de nou i compatible amb l’autoassegurador.
  • Tests per comprovar-ne el bon funcionament: una vegada revisats i reinstal·lats tots els components, es faran proves exhaustives per garantir que l’autoassegurador funciona de manera correcta. Aquests tests inclouran proves de frenada, bloqueig, fluïdesa en el desplaçament de la corda i qualsevol altre aspecte rellevant per al rendiment del dispositiu.
  • En fer totes aquestes actuacions durant el servei de manteniment, busquem garantir que l’autoassegurador de Perfect Descent estigui en condicions òptimes de funcionament, que tots els components estiguin en bon estat i que compleixi amb les especificacions tècniques necessàries. Això et proporcionarà més seguretat i confiança quan facis servir el dispositiu en activitats d’escalada.

QUINS REQUISITS DE MANTENIMENT TÉ L’AUTOASSEGURADOR DE PERFECT DESCENT?

Revisar l’estat de la baga d’ancoratge: que no tingui cap deteriorament visible, excés de pelussa o part descosida, i fer la prova dels 2 kg per garantir que el dispositiu recull la cinta correctament.